Vastuullista muotia – Lidlin vaatteet valmistetaan jatkossa vain vastuullisesta puuvillasta

Edullinen markettimuoti voi olla myös vastuullista. Vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki Lidlin tekstiilit on valmistettu vastuullisesti tuotetusta puuvillasta. Tavoite on kunnianhimoinen ja ainutlaatuinen päivittäistavaraketjulle, mutta näyttää toteutuvan.

21.03.2022 | teksti Elisa Ojala | kuva Cotton Made in Africa/Martin J. Kielmann

”Tavoitteenamme on, että vuoden 2022 loppuun mennessä kaikki puuvilla tuotteisiimme tulee vastuullisista lähteistä. Tavoite on kansainvälinen, joten mukana ovat kaikki 31 Lidl-maata”, Lidl Suomen vastuullisuusasiantuntija Laura Kvissberg kertoo.

Tavoitteen toteutuessa Lidl on ensimmäinen päivittäistavarakauppa Suomessa, jossa kaikki puuvilla on vastuullisista lähteistä. Tehtävä ei ole yksinkertainen, sillä puuvillan viljelyyn ja tuotantoon liittyy kestävän kehityksen ja vastuullisen tuotannon kannalta monia ongelmia. Puuvilla onkin Lidlillä tunnistettu yhdeksi riskiraaka-aineeksi, johon voi sisältyä sekä sosiaalisia että ympäristöriskejä. Samalla se on syy, miksi juuri vastuullisesti tuotettuun puuvillaan halutaan panostaa.

Cotton made in Africa – vastuullista puuvillaa, joka hyödyttää koko yhteisöä

Yksi keino taata puuvillan alkuperän vastuullisuus on yhteistyö kansainvälisen Cotton made in Africa -aloitteen (CmiA) kanssa.

”Se on aloite, jonka tavoitteena on kehittää puuvillan pienviljelijöiden tulo- ja elintasoa. Perusajatus on mahdollistaa afrikkalaiselle pienviljelijälle tieto ja taito, jotta hän pystyy itse auttamaan itseään”, Kvissberg selittää.

Tekstiilejä Lidlille tulee ympäri maailmaa, mutta Afrikka on maanosa, jossa tuotetaan kolmanneksi eniten puuvillaa Aasian ja Pohjois-Amerikan jälkeen. Afrikan maissa viljelijät ovat suurimmaksi osaksi pienviljelijöitä, jotka keräävät puuvillan käsin. Lisäksi ilmasto-olosuhteet ovat todella haastavat.

”Lidl sitoutuu ostamaan CmiA-puuvillasta valmistettuja tekstiilejä tarvitsemissaan suurissa volyymeissä. Samalla luomme viljelijöille mahdollisuuden kehittää toimintaansa, luomme pysyvyyttä ja varmuutta tulevaisuuteen. Maksamme myös merkin käyttämisestä lisenssimaksuja. Niiden kautta saatavilla varoilla koulutetaan viljelijöitä parempiin viljelymenetelmiin ja autetaan koko yhteisöä rakentamalla kouluja ja vessoja tai muuta perusinfrastruktuuria”, Kvissberg kertoo.

Ohjelman avulla pyritään myös auttamaan erityisesti naisviljelijöitä mahdollistamalla heille esimerkiksi lainan saanti, jonka turvin he pystyvät hankkimaan siemeniä ja investoimaan tekemiseensä.

”Sukupuolten välinen tasa-arvo toimitusketjussa on arvo, jota Lidl haluaa tukea”, Kvissberg sanoo.

Mikä Cotton made in Africa?

  • Kansainvälinen aloite kestävästi Afrikassa tuotetulle puuvillalle.

  • Tavoitteena on kehittää afrikkalaisten puuvillan pienviljelijöiden tulo- ja elintasoa. Huomioi erityisesti naisviljelijät ja myös ympäristön.

  • Vastuullisuus huomioidaan sosiaalisesta, taloudellisesta ja ekologisista näkökulmista.

  • Cotton made in Africa (CmiA) on perustettu 2005. Lidl mukana aloitteessa helmikuusta 2020 alkaen.

Merkit ja standardit auttavat tunnistamaan vastuullisen puuvillan

Cotton made in Africa yhteistyö on yksi merkittävä tapa saavuttaa Lidlin tavoite vastuullisesti tuotetusta puuvillasta. Se on kuitenkin vain yksi viidestä merkistä, joista kuluttaja voi Lidl myymälöissä tunnistaa vastuullisesta puuvillasta tehdyn tuotteen.

Vastuullisuudesta kertovat myös luomupuuvillasertifikaatit OCS (Organic cotton standard) ja GOTS (Global organic textile standard). Lisäksi tuotteissa voi olla Reilun kauppa -merkki tai BCI (Better Cotton Initiative) -standardi viestimässä puuvillan alkuperästä.

”Näillä viidellä merkillä takaamme puuvillan alkuperän ja vastuullisen puuvillan käyttämisen”, Kvissberg lupaa.

Kaikki Lidlin käyttämät viisi puuvillan vastuullisuudesta kertovaa standardia ja ohjelmaa ovat kolmansien osapuolten paikan päällä auditoimia.

”On tärkeää, että puuvillan vastuullisuus perustuu tunnettuihin, kansainvälisiin sertifiointistandardeihin ja hankkeet ovat kolmannen osapuolen auditoimia. Prosessin on oltava läpinäkyvä ja tiedossa lähtöpisteestä kuluttajalle asti. Kolmannen osapuolen auditoinnit ovat mielestämme paras tapa varmistua siitä, ettei väärinkäytöksiä tapahdu siellä, mistä tuotteissamme käytetty puuvilla tulee”, vastuullisuusasiantuntija Laura Kvissberg sanoo ja jatkaa:

”Eri merkeillä on eri painotuksia, toinen painottaa ympäristöä ja viljelyn luonnonmukaisuutta, joku taas enemmän sosiaalisia aspekteja, mutta vastuullisuus on kantava ja pakollinen teema mukana olevissa hankkeissa ja merkeissä.”

Näin tunnistat vastuullisesti tuotetun puuvillan Lidlin hyllyssä

Etsi näitä merkintöjä, kun haluat olla varma, että tekstiilin puuvilla on vastuullisesti tuotettua:

  • Cotton made in Africa (CmiA)

  • Organic cotton standard (OCS)

  • Global organic textile standard (GOTS)

  • Reilun kauppa (Fairtrade)

  • Better Cotton Initiative (BCI)

Edulliset hinnat ja vastuullinen raaka-aine – onko mahdoton yhtälö sittenkin mahdollinen?

Vastuullinen tuote ja halpa hinta sopivat harvoin samaan lauseeseen. Valtavia määriä myytäviä marketmuotituotteita ei myöskään pidetä yleensä kovin vastuullisena hankintana. Lidlin hankintaketjussa suuret volyymit nähdään kuitenkin positiivisena asiana, jotka tuovat turvaa myös alkutuotantopäähän.

”Lidlin puuvillan vastuullisuustavoite koskee kaikkien maiden Lidlejä ja siitä vaikuttavuus tuleekin. Tuotteita viedään yli 30 maahan ja tuhansiin myymälöihin. Volyymit ovat todella isoja ja sitä kautta pystymme vaikuttamaan positiivisesti hankkeisiin sitoutuneiden pienviljelijöiden oloihin ja tuloihin”, Kvissberg avaa yhtälöä.

Lidlin tapa toimia vaikuttaa myös edullisesti tuotteiden hintoihin, eikä vastuullinen valinta välttämättä ole kallis.

”Ostamme ja kuljetamme kerralla suuria eriä tuotteita, joka on tietysti edullisempaan kuin usean pienen erän hankinta. Tuotteita myydään rajoitetun ajan niin kauan kuin ne riittävät. Silloin ei synny varastointikuluja. Hoidamme myös markkinoinnin itse omien tuotemerkkiemme kautta. Nämä kaikki vaikuttavat siihen, että myyntihinnat voidaan pitää edullisina”, Kvissberg kertoo.

Loppujen lopuksi tuotteen hinnasta ei voi päätellä tuotteen vastuullisuutta. Kalliskaan tuote ei välttämättä ole vastuullisesti tuotettu. Vasta koko toimitusketjun pituiset valvotut prosessit tuotteen takana takaavat sen, että ihmisistä ja ympäristöstä pidetään huolta. Myös kuluttajalla on vastuu tuotteen vastuullisuudesta ja sen elinkaaren pituudesta. Hintaa enemmän vastuullisuudesta kertookin tuotteen koko elinkaari.

”Suuri ongelma tekstiilien vastuullisuudessa on kertakäyttökulttuuri. Edullisenkin tuotteen pitää olla laadukas. Laatu on myös yksi Lidlin kärkiarvoista. Ja kaikkein vastuullisinta on käyttää tekstiiliä mahdollisimman pitkään. Lopuksi korjata rikkoutunut tuote, ja jos mahdollista, käyttää sitä jossakin muussa tarkoituksessa myöhemmin. Vaikkapa lattialuuttuna, huonekalun täytteenä, eläimen suojana tai tuunata siitä joku uusi arjen ilahduttaja”, Laura Kvissberg muistuttaa.